1234
محلول هماتوکسیلین هریس 250 cc

محلول هماتوکسیلین هریس 250 cc

134662.5 5% تخفیف
128250 تومان
محلول ائوزین Y (یک درصد) 1% 250cc

محلول ائوزین Y (یک درصد) 1% 250cc

44887.5 5% تخفیف
42750 تومان
محلول 250cc EA50

محلول 250cc EA50

64837.5 5% تخفیف
61750 تومان
محلول گیمسا 250 cc

محلول گیمسا 250 cc

84787.5 5% تخفیف
80750 تومان