فروردین 16, 1399
آب مقطر

آب مقطر

آب مقطر آبی است که جوشانده شده و تبدیل به بخار می شود.سپس در ظرف جداگانه مجدداً به حالت مایع متراکم می شود. ناخالصی های موجود […]
فروردین 13, 1399
الکتروفورز

الکتروفورز

الکتروفورز (از یونانیηλεκτροφόρηση  به معنی “تحمل الکترون”) حرکت ذرات پراکنده نسبت به یک سیال تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یکنواخت است. الکتروفورز ذرات با بار مثبت […]
فروردین 10, 1399
تجسم نتایج الکتروفورز عمودی

آکریل آمید

آکریل آمید (یا آمید اکریلیک) یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی CH2 = CHC (O) NH2 است. این ماده جامد بی بو و سفید ، محلول […]
فروردین 7, 1399
مستر میکس

مستر میکس PCR

مستر میکس PCR گاهی اوقات به عنوان ترکیب فوق العاده یا مخلوط آماده شناخته می شود ، مستر میکس PCR  ترکیبی از معرفهای PCR در غلظت […]
فروردین 4, 1399
محلول ترایزول

ترایزول

ترایزول(TRIzol) یک محلول شیمیایی است که در استخراج DNA ، RNA و پروتئین ها از سلول ها استفاده می شود. محلول ترایزول اولین بار توسط پیوتر چامسیزیکی و ساچی ، ن. در سال 1987 مورد […]
فروردین 1, 1399
پروتئیناز k

پروتئیناز K 

پروتئیناز (PRO K) یک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند. پروتئیناز K در طیف گسترده ای از دما […]
اسفند 27, 1398
بافر

بافر

بافر محلول بافر (دقیق تر ، بافر pH یا بافر یون هیدروژن) یک محلول آبی است که از مخلوطی از یک اسید ضعیف و باز ترکیب […]
اسفند 24, 1398
بافر فسفات سالین

بافر فسفات سالین (PBS)

نمک بافر فسفات سالین ( به اختصار PBS ) یک محلول بافر است که معمولاً در تحقیقات بیولوژیکی استفاده می شود. بافر فسفات سالین یک محلول نمکی بر پایه ی آب است که حاوی […]
ریسرچ کالا